Događanja

23.
ožujka 2019.
Subota u 19:00 sati
Mala dvorana

15 GODINA PRIJATELJSTVA - PRVI KOMIN SNJEŽANIN

Subota U 19:00
Mala dvorana
Organizator: Mješoviti vokalni ansambl "Prvi komin Sježanin"
30 kn
Ulaznice
30,00 kn
Koncert povodom 15 godina Komina
 
Sudionici: 
Prvi komin Snježanin
Izvor Oreb - pjesnik, slikar, kipar
muška klapa Kolafjaka