Događanja

03.
veljače 2020.
Ponedjeljak u 20:00 sati
Mala dvorana

CIKLUS GUDAČKOG KVARTETA SEBASTIAN - KONCERT BR. 2

Ponedjeljak U 20:00
Mala dvorana
Organizator: Gudački kvartet Sebastian
20 kn
Ulaznice
20,00 kn
Program:
Anđelko Klobučar:
6. gudački kvartet
 
Adolf Busch:
Saxophonar za saksofon i gudački kvartet op. 34
 
Russell Peterson:
Kvintet za saksofon i gudački kvartet
gost: NIKOLA FABIJANIĆ, saksofon
 
Ludwig van Beethoven:
Gudački kvartet u cis-molu, op. 131
 
 
Uz koncert izložba slika: MORANA VAROVIĆ ČEKOLJ
 
Minute za poeziju: VLADAN DESNICA i MARIJA DEJANOVIĆ