Događanja

03.
veljače 2020.
Ponedjeljak u 20:00 sati
Mala dvorana

CIKLUS GUDAČKOG KVARTETA SEBASTIAN - KONCERT BR. 2

Ponedjeljak U 20:00
Mala dvorana
Organizator: Gudački kvartet Sebastian
20 kn
Ulaznice
20,00 kn
Gudački kvartet Sebastian
 
Program:
Anđelko Klobučar: 6. gudački kvartet
Adolf Busch: Saxophonar za saksofon i gudački kvartet op. 34
Russell Peterson: Kvintet za saksofon i gudački kvartet
- gost: Nikola Fabijanić, saksofon
Ludwig van Beethoven: Gudački kvartet u cis-molu, op. 131
 
Uz koncert izložba slika: Morana Varović Čekolj
 
Minute za poeziju: Vladan Desnica i Marija Dejanović