Događanja

18.
svibnja 2020.
Ponedjeljak u 20:00 sati
Mala dvorana

CIKLUS GUDAČKOG KVARTETA SEBASTIAN - KONCERT BR. 4

Ponedjeljak U 20:00
Mala dvorana
Organizator: Gudački kvartet Sebastian
20 kn
Ulaznice
20,00 kn

Program:
Anđelko Klobučar:
Brojke nisu važne – gudački kvartet

Božidar Širola:
1. gudački kvartet – Međimurski

Ludwig van Beethoven:
Gudački kvartet u F-duru, op. 59, br. 1, Razumovski

Uz koncert izložba slika: MARCELA MUNGER

Minute za poeziju:
VLADAN DESNICA i MIROSLAV MIĆANOVIĆ