Događanja

30.
prosinca 2019.
Ponedjeljak u 20:30 sati
Velika dvorana

FILHARMONIJSKI BAL
ZAGREBAČKA FILHARMONIJA
DAVID DANZMAYR, dirigent
LANA KOS, sopran

Ponedjeljak U 20:30
Velika dvorana
Organizator: Zagrebačka filharmonija
170 kn
220 kn
Ulaznice
170,00 kn
220,00 kn
FILHARMONIJSKI BAL
 
ZAGREBAČKA FILHARMONIJA
DAVID DANZMAYR, dirigent
LANA KOS, sopran
 
 
PROGRAM
 
Johann Strauss ml.: Waldmeister, uvertira
 
Johann Strauss ml.: Egipatski marš, op. 335
 
Johann & Joseph Strauss: Pizzicato Polka
 
Johann Strauss ml.: Munje i gromovi, brza polka, op. 324
 
Emmerich KálmánHeia, heia, tamo u planini moj je dom
 arija Sylvie Varescu iz 1. čina operete Kneginja čardaša

Richard Strauss: Kavalir s ružom, suita op. 59
 
Robert Stolz: Zasviraj u svoju violinu
 arija princeze Jadje iz 1. čina operete Venera u svili

Johann Strauss ml.: Grad i selo, mazur polka, op. 322
                           
Johann Strauss ml.: Nova Pizzicato Polka, op. 449
 
Franz Lehar: Viljina pjesma, arija Hanne iz 2. čina operete Vesela udovica
 
Johann Strauss ml.: Tik-Tak Polka, op. 365
 
Johann Strauss: Na lijepom plavom Dunavu, valcer