Događanja

24.
travnja 2019.
Srijeda u 20:00 sati
Mala dvorana

GUDAČKI KVARTET PORIN

Srijeda U 20:00
Mala dvorana
Organizator: Gudački kvartet Porin
50 kn
Ulaznice
50,00 kn
13. Ciklus koncerata u sezoni 2018./19.
 
Ivan Novinc, violina
Val Bakrač, violina
Lucija Brnadić, viola
Neva Begović, violončelo
Gost: Domagoj Pavlovićklarinet
 
Program:
Ludwig van Beethoven: Gudački kvartet u D-duru, op. 18, br. 3
* * * 
Johannes Brahms: Kvintet za gudački kvartet i klarinet u h-molu, op. 115
                    
Đaci, studenti, umirovljenici 25 %