Događanja

28.
siječnja 2019.
Ponedjeljak u 20:00 sati
Mala dvorana

GUDAČKI KVARTET SEBASTIAN

Ponedjeljak U 20:00
Mala dvorana
Organizator: Gudački kvartet Sebastian
20 kn
Ulaznice
20,00 kn
Program:
Anđelko Klobučar: 2. gudački kvartet
Ludwig van Beethoven: 1. gudački kvartet u F-duru, op. 18, br. 1
Johannes Brahms: 1. gudački kvintet u F-duru, op. 88
 
Gost: MARKO GENERO, viola 
Uz koncert izložba umjetničkih radova: Pamela Cvitanović
Minute za poeziju: Ivan Slamnig i Gordana Benić