Događanja

23.
siječnja 2019.
Srijeda u 20:00 sati
Mala dvorana

MLADI ZA MLADE:
LAUREATI NATJECANJA PAPANDOPULO

Srijeda U 20:00
Mala dvorana
Organizator: Hrvatska glazbena mladež
25 kn
Ulaznice
25,00 kn
Nastup laureata natjecanja Papandopulo za 2018. godinu.
 
Izvođači:
Divna Šimatović, gitara
Lucija Pejković, violončelo
Ivan Šimatović, gitara
Popust se ostvaruje predočenjem Kulturnog pokaza. Također ga ostvaruju pretplatnici HGM-a.