Događanja

24.
travnja 2020.
Petak u 19:30 sati
Velika dvorana

PLAVI CIKLUS
ZAGREBAČKA FILHARMONIJA
DAVID DANZMAYR dirigent
Akademski zbor IVAN GORAN KOVAČIĆ (ženski zbor)
Djevojački zbor ZVJEZDICE
IVANA SRBLJAN, alt

Petak U 19:30
Velika dvorana
Organizator: Zagrebačka filharmonija
120 kn
150 kn
180 kn
Ulaznice
120,00 kn
150,00 kn
180,00 kn
ZAGREBAČKA FILHARMONIJA
DAVID DANZMAYR, dirigent
Akademski zbor IVAN GORAN KOVAČIĆ (ženski zbor) 
Djevojački zbor ZVJEZDICE
IVANA SRBLJAN, alt
 
Program:  
G. Mahler: 3. simfonija