Događanja

27.
ožujka 2020.
Petak u 19:30 sati
Velika dvorana

PLAVI CIKLUS
ZAGREBAČKA FILHARMONIJA
EVAN ALEXIS CHRIST, dirigent
DANI BOŠNJAK, flauta
ZOLTAN HORNYANSZKY, oboa

Petak U 19:30
Velika dvorana
Organizator: Zagrebačka filharmonija
Prodaja pretplate
Ulaznice
Prodaja pretplate
ZAGREBAČKA FILHARMONIJA
EVAN ALEXIS CHRIST, dirigent
DANI BOŠNJAK, flauta
ZOLTAN HORNYANSZKY, oboa
 
Program:  
F. Liszt: Les Préludes, simfonijska poema  
G. Ligeti: Koncert za flautu, obou i orkestar
H. Berlioz: Fantastična simfonija