Događanja

28.
veljače 2020.
Petak u 19:30 sati
Velika dvorana

PLAVI CIKLUS
ZAGREBAČKA FILHARMONIJA
MASSIMO QUARTA, dirigent i violina

Petak U 19:30
Velika dvorana
Organizator: Zagrebačka filharmonija
100 kn
130 kn
160 kn
Ulaznice
100,00 kn
130,00 kn
160,00 kn
ZAGREBAČKA FILHARMONIJA
MASSIMO QUARTA, dirigent i violina
 
Program:  
N. Paganini: 1. koncert za violinu i orkestar u Es-duru, op.6
N. Rimski-Korsakov: Šeherazada, op. 35