Događanja

30.
prosinca 2018.
Nedjelja u 20:30 sati
Velika dvorana

ZAGREBAČKA FILHARMONIJA
FILHARMONIJSKI BAL

Nedjelja U 20:30
Velika dvorana
Organizator: Zagrebačka filharmonija
170 kn
220 kn
Ulaznice
170,00 kn
220,00 kn
FILHARMONIJSKI BAL