Novosti

16. rujna 2019.

Javni natječaj o zakupu poslovnih prostorija

Daje se u zakup poslovni prostor – Tonski studio ukupne površine 46,57 m2.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11, 64/15, 112/18) i članaka 6. i 13. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12 i 3/18), te Odluke Upravnog vijeća o davanju prostora u zakup, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

o zakupu poslovnih prostorija – Tonski studio u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog

Daje se u zakup poslovni prostor – Tonski studio ukupne površine 46,57  m2
Poslovni prostor namijenjen je za obavljanje djelatnosti tonskog snimanja i obrade tonskih zapisa.
Početni iznos mjesečne zakupnine za navedeni prostor iznosi 3.700,00  kn (plus PDV).
Uz mjesečnu zakupninu, zakupac je dužan mjesečno po obračunu uplatiti na ime najma 25 % neto prometa ostvarenog tonskim snimanjem i ostalim povezani uslugama za koje je korištena Velika odnosno Mala dvorana.
Poslovni prostor nalazi se u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, Trg Stjepana Radića 4, Zagreb.
Poslovni prostor daje se u zakup na 5 (pet) godina.
Troškovi režija nisu uračunati u iznos mjesečne zakupnine.
Cjeloviti tekst natječaja objavljen je na www.lisinski.hr.

             Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog