Novosti

1. ožujka 2019.

Muzički informativni centar KDVL partner EPTA Međunarodnog natjecanja za mlade pijaniste "Dora Pejačević"

11. Međunarodno natjecanje za mlade pijaniste "Dora Pejačević" održat će se u organizaciji EPTA-e (European Piano Association) od 23. do 27. travnja 2019. u Glazbenoj školi Franje Kuhača u Osijeku.
 
Jedan od partnera u ostvarenju ovog Natjecanja je i Muzički informativni centar Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog koji je na zamolbu organizatora osigurao notni materijal zadanih skladbi za natjecatelje u kategorijama B, C i D.
 
Riječ je o glasovirskim skladbama Dore Pejačević: Uspavanka, op. 2, Pjesma bez riječi, op. 5, Ruža i Crveni karanfil, op. 19 te Impromptus, op. 32.
 
Muzički informativni centar KDVL svojom djelatnošću - napose notnim izdavaštvom kojim nastoji učiniti što više u promidžbi hrvatske glazbe po Hrvatskoj i u svijetu - rado sudjeluje i podupire ostvarenje velikih projekata, natjecanja, festivala i koncertnih izvedbi.