Novosti

2. siječnja 2019.

Natječaj za zapošljavanje

Javni poziv za popunjavanje radnog mjesta u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

 

Temeljem članka 8. Pravilnika o radu i članka 15. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove, ravnatelj Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za radno mjesto u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog:

 

 1. Naziv radnog mjesta: INSPICIJENT – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenih ili humanističkih znanosti (VSS)
 • završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij od najmanje tri godine umjetničkog smjera (VŠS)
 • završena srednja škola društvenog ili umjetničkog (SSS).

Potrebna znanja i vještine:

 • poznavanje normi iz struke, propisa i internih akata
 • poznavanje glazbene umjetnosti
 • poznavanje procesa rada
 • organizacijske sposobnosti
 • aktivno korištenje alatima MS Office (Word, Excell, Power Point, Outlook)
 • napredno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • sklonost timskom radu.

OPIS POSLOVA

Redovni radni zadaci:

 • operativno rukovođenje postavom i programsko-tehničkim ostvarivanjem termina prema terminskom listu ili usmenom dogovoru; usklađivanje rada režije, tona, rasvjete, studentske službe i ostalog tehničkog osoblja za vrijeme odvijanja svih pokusa i priredbi u Ustanovi
 • organiziranje rada i vođenje evidencije zaposlenih na privremenim poslovima (biljeteri, hostese, pomoćni radnici i pomoćni inspicijenti) na terminima prema rasporedu
 • preuzimanje pologa gotovog novca u Odjelu financija i računovodstva, te preuzimanje programskih knjižica za potrebe organizatora i predaja obračuna o prodaji i novca Odjelu financija i računovodstva
 • organiziranje zaprimanja pronađenih predmeta, pohrana i vođenje evidencije o tome
 • u suradnji i prema uputama voditelja odjela zaštite i sigurnosti, organiziranje provođenja javnog reda i mira, odnosno osiguranje u dijelu Ustanove predviđenom za publiku
 • nadzor i osiguravanje uvjeta za pravodobnu pripremu i raspremanje svih prostora Dvorane
 • sudjelovanje u dogovorima za pripremu i ostvarivanje programa s koordinatorom produkcije programa, producentima, redateljima i ostalima
 • vođenje i nadzor nad svim pokusima za priredbe koje vodi, upućivanje poziva razglasom i obavještavanje izvođača o pravodobnom izlasku na scenu
 • planiranje korištenja garderoba za izvođače
 • otvaranje i zatvaranje vrata orgulja, dizanje i spuštanje filmskih platna i hidrauličnih praktikabala na pozornici velike dvorane
 • u koordinaciji s voditeljem zaštite i sigurnosti, osiguravanje prisutnosti dežurnog vatrogasca u blizini pozornice u slučaju potrebe programa (primjena eksplozivnih sredstava, vatre i sličnih efekata na sceni prilikom programa)
 • izvršavanje aktivnosti i radnji potrebnih za obavljanje prethodno opisanih poslova radnog mjesta.

Odgovornost i izvanredni zadaci:

 • odgovara za povjerena sredstva i predmete rada te za uredno, pravodobno i točno izvršavanje radnih zadataka
 • informacije koje dozna u svojem radu čuva kao poslovnu tajnu
 • obavlja druge poslove i izvanredne radne zadatke po nalogu ravnatelja u okviru svoje stručne spreme i stečenog znanja
 • odgovara voditelju Odjela realizacije programa.

PODACI O PLAĆI:

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i  osnovice  za izračun plaće u visini od 4.068,25,00 kn bruto, uvećan 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent: SSS 2.05/ VŠS 2,42/VSS 2,52

Radni staž i iskustvo: šest mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

Javni natječaj možete pronaći u privitku.