Novosti

2. siječnja 2019.

Natječaj za zapošljavanje

Javni poziv za popunjavanje radnog mjesta u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
 
Temeljem članka 8. Pravilnika o radu i članka 15. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove, ravnatelj Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za radno mjesto u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog:
 
 1. Naziv radnog mjesta: INSPICIJENT – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 
Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenih ili humanističkih znanosti (VSS)
 • završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij od najmanje tri godine umjetničkog smjera (VŠS)
 • završena srednja škola društvenog ili umjetničkog (SSS).
Koeficijent: VSS 2,52 / VŠS 2,42 / SSS 2,05
 
Potrebna znanja i vještine:
 • poznavanje normi iz struke, propisa i internih akata
 • poznavanje glazbene umjetnosti
 • poznavanje procesa rada
 • organizacijske sposobnosti
 • aktivno korištenje alatima MS Office (Word, Excell, Power Point, Outlook)
 • napredno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • sklonost timskom radu.

Radni staž i iskustvo: šest mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 
Javni natječaj možete pronaći u privitku.