Novosti

28. studenoga 2018.

Opis poslova i podaci o plaći

Za radna mjesta: majstor tona i multimedije, tehničar tona i multimedija, pogonski električar.

Naziv radnog mjesta: MAJSTOR TONA I MULTIMEDIJE

Redovni radni zadatci:

 • samostalno postavljanje tonske i multimedijske opreme, suradnja sa zaposlenicima Ustanove i s vanjskim korisnicima na terminima dogovora, pripreme, postave, pokusa i u ostvarenju programa
 • ostvarivanje i odgovorno vođenje tonskog dijela svih programa
 • obavljanje svih tonskih snimanja za potrebe Ustanove i vanjskih korisnika
 • sudjelovanje u projektiranju i izvedbi radova kod uvođenja nove tonske i video opreme i instalacija, kao i rad na remontu postojeće cjelokupne instalacije slabe struje
 • osnovno održavanje, popravak i čišćenje tonske i video opreme
 • osnovno održavanje i popravak interne i internetske televizije i radija
 • briga o održavanju tonske, video i ostale elektroničke opreme u Ustanovi
 • vođenje pripadajuće tehničke dokumentacije
 • organiziranje i ostvarenje potrebe tona za program u suradnji s redateljem projekta
 • za projekte u kojima nije određen redatelj i scenograf u dogovoru s organizatorom donosi rješenja o postavi i ostvarenju tona
 • za vrijeme održavanja programa, rad u propisanoj odjeći
 • izvršavanje aktivnosti i radnji potrebnih za obavljanje prethodno opisanih poslova radnog mjesta.

Odgovornost i izvanredni zadatci:

 • odgovara za povjerena sredstva i predmete rada te za uredno, pravodobno i točno izvršavanje radnih zadataka prema pravilima struke
 • informacije koje sazna u svojem radu čuva kao poslovnu tajnu
 • obavlja druge poslove i izvanredne radne zadatke po nalogu ravnatelja u okviru svoje stručne spreme i stečenog znanja
 • odgovara voditelju Odjela programske tehnike.

PODACI O PLAĆI:

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i  osnovice  za izračun plaće u visini od 3.848,86 kn bruto, uvećan 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent: VSS 2,52 /VŠS 2,42 /SSS 2,05

Naziv radnog mjesta: TEHNIČAR TONA I MULTIMEDIJE

Redovni radni zadatci:

 • samostalno postavljanje opreme i ostvarivanje video programa te manjih ozvučenja, snimanja i reprodukcija u suradnji s vanjskim organizatorom i zaposlenicima Ustanove na terminima postave, pokusa i programa
 • obavljanje svih tonskih snimanja za potrebe Ustanove i vanjskih korisnika
 • osnovno održavanje, popravak i čišćenje postojeće i nove tonske i video opreme
 • osnovno održavanje i popravak interne i internetske televizije i radija
 • rad na remontu postojeće cjelokupne instalacije slabe struje, kao i redovna briga o održavanju tonske, video i ostale elektroničke opreme u Ustanovi
 • za vrijeme održavanja programa, rad u propisanoj odjeći
 • izvršavanje aktivnosti i radnji potrebnih za obavljanje prethodno opisanih poslova radnog mjesta.

Odgovornost i izvanredni zadatci:

 • odgovara za povjerena sredstva i predmete rada te za uredno, pravodobno i točno izvršavanje radnih zadataka prema pravilima struke
 • informacije koje sazna u svojem radu čuva kao poslovnu tajnu
 • obavlja druge poslove i izvanredne radne zadatke po nalogu ravnatelja u okviru svoje stručne spreme i stečenog znanja
 • odgovara voditelju Odjela programske tehnike.

PODACI O PLAĆI:

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i  osnovice  za izračun plaće u visini od 3.848,86 kn bruto, uvećan 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent: VSS 2,52 /VŠS 2,42 /SSS 1,80

Naziv radnog mjesta: POGONSKI ELEKTRIČAR

Redovni radni zadatci:

 • redovito održavanje, kontroliranje, popravak svih rasvjetnih tijela u Ustanovi, dekorativne rasvjete, električnih uređaja (sušila za ruke, bojleri, čistači, usisavači i sl.), svih elektroinstalacija u Ustanovi, aneksu i agregatima, glavne razdjelnice, glavne sklopke i osigurača cugova (30 + 13 kom.) u velikoj i maloj dvorani, pogona platna u velikoj i maloj dvorani, pokretnih mehaničkih praktikabala na pozornici velike dvorane, vrata orgulja
 • izrada produžnih kabela i raznih priključaka za sve potrošače električne energije
 • instalacija regulirane rasvjete: dimmera (uređaja za reguliranje) scenske i koncertne rasvjete, uređaja i strojeva koji su priključeni na reguliranu rasvjetu, koncertnog i radnog svjetla
 • kontroliranje rada nužne rasvjete
 • kontroliranje ispravnosti svih priključaka električne energije, rada svih dizala i popravak manjih kvarova
 • instaliranje novih vodova i priključaka električne energije
 • periodično održavanje, provjeravanje ispravnosti razvodnih ormara
 • svakodnevna provjera i djelomično održavanje agregata i trafostanice
 • rad na terminima postave, na pokusima i u programima
 • sudjelovanje u tehničkoj pripremi programa, postavljanje scenske rasvjete i rukovanje njome
 • vožnja teretnog dizala (odgovornost za stvari na dizalu, sigurnost i nesmetan rad)
 • postavljanje scenske rasvjete (lampice, dodatna rasvjeta i kabliranje...)
 • ispomoć u klimatizacijskom postrojenju kod instalacija i remonta elektromotora
 • ispomoć majstorima tona za provođenje mrežnih  i strujnih kabela
 • ispomoć na pultu scenske rasvjete
 • za vrijeme održavanja programa, rad u propisanoj odjeći
 • izvršavanje aktivnosti i radnji potrebnih za obavljanje prethodno opisanih poslova radnog mjesta.

Odgovornost i izvanredni zadatci:

 • odgovara za povjerena sredstva i predmete rada te za uredno, pravodobno i točno izvršavanje radnih zadataka prema pravilima struke
 • informacije koje sazna u svojem radu čuva kao poslovnu tajnu
 • obavlja druge poslove i izvanredne radne zadatke po nalogu ravnatelja u okviru svoje stručne spreme i stečenog znanja
 • odgovara voditelju Odjela tekućeg i investicijskog održavanja.

PODACI O PLAĆI:

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i  osnovice  za izračun plaće u visini od 3.848,86 kn bruto, uvećan 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent: VSS 2,52/ VŠS 2,42/ SSS 1,80

Razgovori s kandidatima održat će se  u prostorijama Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, a o točnom datumu i vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem e-maila.