Lisinski subotom 2021./2022.

Poštovani pretplatnici ciklusa Lisinski subotom, pred vama je nova sezona! 
 
 
 
Od 18. 5. 2021. do 18. 6. 2021. traje prodaja pretplate za dosadašnje pretplatnike koji nisu uzeli povrat novca za sezonu 2020./2021. Rezervacija pretplatničkih mjesta nije moguća.
Redovna prodaja pretplate prije ljetne stanke završava 16. 7. 2021. 
 
Od 17. 7. do 22. 8. prodaja pretplate odvija se ONLINE OVDJE uz posebnu ponudu za nove pretplatnike:
1. 800,00 kn = 1. 600,00 kn
1. 600,00 kn = 1. 400,00 kn
 
Od 23. 8. nastavlja se prodaja pretplatničkih ulaznica na blagajnama Lisinskog.
 
Pretplatnici koji žele ostvariti povrat svojih sredstava za neodržane koncerte iz ciklusa Lisinski subotom 2020./2021., to mogu učiniti najkasnije do 31. svibnja 2021. godine na blagajni Lisinskog. 
 
 
LISINSKI SUBOTOM 2021./2022.
STVARANJE SVIJETA?
 
Subota, 25. 9. 2021.
JOSEPH HAYDN: STVARANJE SVIJETA, HOB. XXI:2 
SIMFONIJSKI ORKESTAR I ZBOR HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE
TOMISLAV FAČINI, dirigent
EVELIN NOVAK, sopran
KREŠIMIR ŠPICER, tenor
KREŠIMIR STRAŽANAC, bas-bariton
 
Subota, 16. 10. 2021.
PROSLAVA STOGODIŠNJICE MUZIČKE AKADEMIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
ALUMNI 100
SIMFONIJSKI ORKESTAR MUZIČKE AKADEMIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
NIKŠA BAREZA, dirigent
JADRANKA GAŠPAROVIĆ, violončelo
MARTINA FILJAK, glasovir
Program:
Stanko Horvat: Ljetni diptih za violončelo i orkestar
Milko Kelemen: Koncert za glasovir i orkestar
Natko Devčić: Istarska suita za orkestar
 
Subota, 23. 10. 2021.
DUBRAVKA TOMŠIČ SREBOTNJAK, glasovir
SLOVENSKA FILHARMONIJA
SIMON KREČIČ, dirigent
Program:
Alojz Srebotnjak: Naturae vox za orkestar
Ludwig van Beethoven: Četvrti koncert u G-duru za glasovir i orkestar, op. 58
Ludwig van Beethoven: Peti koncert u Es-duru za glasovir i orkestar, op. 73
 
Subota, 30. 10. 2021.
SUMI JO, sopran
LJUBOMIR PUŠKARIĆ, bariton
ZAGREBAČKA FILHARMONIJA
IVO LIPANOVIĆ, dirigent
Program naknadno
 
Subota, 13. 11. 2021.
CAMERON CARPENTER, orgulje
Program:
Johann Sebastian Bach: Goldberg varijacije, BWV 988  (obrada: Cameron Carpenter)
Cameron Carpenter: Improvizacije 
 
Subota, 27. 11. 2021.
PROSLAVA STOGODIŠNJICE MUZIČKE AKADEMIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
IGOR KULJERIĆ: ANIMAL FARM, opera basna
SIMFONIJSKI ORKESTAR I ZBOR MUZIČKE AKADEMIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
MLADEN TARBUK, dirigent
KREŠIMIR DOLENČIĆ, redatelj
Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu 
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
Subota, 4. 12. 2021.
JOHN MALKOVICH
THE MUSIC CRITIC
WRITTEN & CONCEIVED BY ALEKSEY IGUDESMAN
 
Subota, 29. 1. 2022. 
HOMMAGE GUSTAVU MAHLERU
RENATA POKUPIĆ, mezzosopran
ZAGREBAČKI SOLISTI
RIJEČKI KLAVIRSKI TRIO
KRUNOSLAV MARIĆ, violina
VID VELJAK, violončelo
FILIP FAK, glasovir 
Gost: HRVOJE PHILIPS, viola
Program:
Gustav Mahler: Kvartet za violinu, violu, violončelo i glasovir u a-molu
Gustav Mahler: Pet pjesama na stihove Friedricha Rückerta (obrada za mezzosopran i glasovirski kvartet: Gerhard Präsent)
Gustav Mahler: Adagietto iz Pete simfonije u cis-molu (obrada za komorni gudački orkestar: Sreten Krstić)
Franz Schubert: Gudački kvartet u d-molu, br. 14, op. post., D. 810, Smrt i djevojka (obrada za gudački orkestar: Gustav Mahler)
 
Subota, 5. 2. 2022.
ZBOR RUSKE PATRIJARŠIJE IZ MOSKVE
ANATOLIJ GRINDENKO, umjetnički voditelj
Program naknadno
 
Subota, 12. 3. 2022.
IVO POGORELIĆ, glasovir
Program:
Frédéric Chopin: Barkarola u Fis-duru, op. 60
Frédéric Chopin: Sonata u h-molu, br. 3, op. 58
Frédéric Chopin: Fantazija u f-molu, op. 49
Frédéric Chopin: Uspavanka u Des-duru, op. 57
Frédéric Chopin: Poloneza-fantazija u As-duru, op. 61
 
Subota, 23. 4. 2022.
CARLOS DAMAS, violina
ANIKA VAVIĆ, glasovir
ZAGREBAČKA FILHARMONIJA
TONČI BILIĆ, dirigent
Program: 
Nikolaj Rimski-Korsakov: Španjolski capriccio, op. 34 
Édouard Lalo: Koncert za violinu i orkestar u F-duru, op. 20
Sergej Prokofjev: Treći koncert u C-duru za glasovir i orkestar, op. 26 
 
Ponedjeljak, 2. 5. 2022. - OTKAZANO
ORKESTAR MLADIH GUSTAV MAHLER
JONATHAN NOTT, dirigent
Program:
Claude Debussy: More, tri simfonijske skice za orkestar
Maurice Ravel: Valcer
Igor Stravinski: Posvećenje proljeća
 
Cijene pretplatničkih ulaznica za dosadašnje pretplatnike ciklusa Lisinski subotom:
1.400,00 kn / 1.200,00 / 1.100,00 kn
 
Redovne cijene pretplatničkih ulaznica:
1.800,00 kn / 1.600,00 kn / 1.400,00 kn
 
Moguća obročna otplata u 6 rata.
 
POPUSTI
Vrijede isključivo za redovne cijene pretplate Lisinski subotom (1.800,00 kn / 1.600,00 kn / 1.400,00 kn):
10 % popusta za studente, učenike, umirovljenike.
30 % popusta za osobe s invaliditetom, uključujući osobu u pratnji (uz predočenje preslike rješenja o invaliditetu).
 
Popust vrijedi za kupnju jedne pretplatničke ulaznice, osim za osobe s invaliditetom gdje popust vrijedi i za njihovu pratnju.
Popusti se ne zbrajaju.
Na ukupan iznos računa odobrava se 10 % popusta za jednokratno plaćanje gotovinom.