Događanja

31.
siječnja 2022.
Ponedjeljak u 20:00 sati
Mala dvorana

20. KONCERTNA SEZONA 2021./2022.
CIKLUS GUDAČKOG KVARTETA SEBASTIAN

Ponedjeljak U 20:00
Mala dvorana
Organizator: Gudački kvartet Sebastian
Ulaznice u prodaji 2022. godine
Ulaznice u prodaji 2022. godine
GUDAČKI KVARTET SEBASTIAN
ANĐELKO KRPAN, violina
TEODORA SUCALA MATEI, violina
NEBOJŠA FLOREANI, viola
ZLATKO RUCNER, violončelo 
 
Duhovne harmonije: Gregorijanski koral / Cithara octochorda
Niccolo Paganini: 3. gudački kvartet u a-molu, op. 1a
Jazz standardi za saksofon i gudački kvartet
obradio: Saša Nestorović
gost: SAŠA NESTOROVIĆ, saksofon
Cesar Franck: Gudački kvartet u D-duru
 
Uz koncert izložba slika: Ksenija Turčić
Minute za poeziju: Vladimir Nazor i Sibila Petlevski