Događanja

10.
lipnja 2023.
Subota u 11:00 sati
Mala dvorana

45. SMOTRA FOLKLORNIH AMATERA GRADA ZAGREBA
IZVORNE, ZAVIČAJNE I SKUPINE NACIONALNIH MANJINA

Subota U 11:00
Mala dvorana
Organizator: Zajednica folklornog amaterizma Grada Zagreba
10,00 €
Ulaznice
10,00 €
45. smotra folklornih amatera Grada Zagreba
I. koncert
Izvorne, zavičajne i skupine nacionalnih manjina 
 
Program 1. koncerta nalazi se u privitku.

Zavičajna udruga kordunaša Korana

Zavičajna folklorna skupina

Pjesme i plesovi Korduna

Autor/ica koreografije: Anton Bionda Autor/ica glazbene obrade: Jure Žgela Voditelj/ica skupine: Antun Bionda Voditelj/ica glazbenog sastava: Jure Žgela Voditelj/ica pjevanja: Anton Bionda Garderobijeri: Roze Matanić

Kulturno umjetničko društvo Veseli posavljaci Bijelo Brdo

Zavičajna folklorna skupina

Pjesme i kola iz kraja Bijelog Brda

Autor/ica koreografije: Janja Brnadić Voditelj/ica skupine: Željko Mijatović

Voditelj/ica glazbenog sastava: Antonio Slišković Voditelj/ica pjevanja: Nikica Topić

Garderobijeri: Janja Brnadić, Jelena Topić

Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Bosanska Posavina Zagreb

Zavičajna folklorna skupina

Tinja

Autor/ica koreografije: Niko Brnjić Autor/ica glazbene obrade: Ante Matijević Voditelj/ica skupine: Niko Brnjć Voditelj/ica glazbenog sastava: Niko Brnjić

Garderobijeri: Anđelina Pavić, Mirjana Zubak, Manuela Đurić

Kulturno umjetničko društvo Žumberčani

Zavičajna folklorna skupina

Dozivanje kiše za vrijeme sušnih godina

Autor/ica koreografije: Maria Bilandžić Autor/ica glazbene obrade: Božidar Ugrina Voditelj/ica skupine: Maria Bilandžić Voditelj/ica glazbenog sastava: Maria Bilandžić Voditelj/ica pjevanja: Maria Bilandžić Garderobijeri: Dragica Petretić, Dragica Jelenić

Folklorni ansambl SKUD-a Ivan Goran Kovačić

Folklorna skupina za međunarodni folklor

Plesovi Francuske

Autor/ica koreografije: Rajka Veverka Autor/ica glazbene obrade: Stjepan Vuger Voditelj/ica skupine: Rajka Veverka Voditelj/ica glazbenog sastava: Stjepan Vuger Garderobijeri: Cvjetanka Šestan

Folklorna skupina Jeteliček, Češka Beseda Zagreb

Folklorna skupina nacionalnih manjina

Hačo

Autor/ica glazbene obrade: Sven Marković Voditelj/ica skupine: Marina Kolaček Novosel Voditelj/ica glazbenog sastava: Sven Marković Garderobijeri: Vlatka Malek Radojčić

Folklorna izvorna skupina Remete

Izvorna folklorna skupina

Vezanje kitica

Autor/ica koreografije: Morena Kovač Autor/ica glazbene obrade: Renato Pačelat Voditelj/ica skupine: Morena Kovač

Voditelj/ica glazbenog sastava: Renato Pačelat Voditelj/ica pjevanja: Morena Kovač Garderobijeri: Vesnica Komerlin

 

Udruga bosanskih posavljaka Izvorni običaji

Zavičajna folklorna skupina

Posavka - pjesme i plesovi Bosanske Posavine (praizvedba)

Autor/ica koreografije: Mateo Pavić Autor/ica glazbene obrade: Jakov Brekalo Voditelj/ica skupine: Mateo Krainović

Voditelj/ica glazbenog sastava: Domagoj Grgić Voditelj/ica pjevanja: Anita Pavić Garderobijeri: Snježana Tolić

Lička izvorna skupina Plješevica

Zavičajna folklorna skupina

Plješivice, ti znaš moje tajne

Voditelj/ica skupine: Martin Hećimović

Obradio i za scenu pripremio: Martin Hećimović

Kulturno umjetničko društvo Žepče Zagreb

Izvorna folklorna skupina

Pjesme i plesovi Žepča

Voditelj/ica skupine: Kata Mrkonjić

Voditelj/ica glazbenog sastava: Ružica Pervan Voditelj/ica pjevanja: Pavica Zelić

Posavski zavičajni klub Derventsko kolo

Zavičajna folklorna skupina

Pjesme i kola Bosanske Posavine (praizvedba)

Autor/ica koreografije: Ana Zeba Voditelj/ica skupine: Mato Sokolović Garderobijeri: Ana Zeba i Anica Aračić

Zavičajno društvo Sinac

Zavičajna folklorna skupina

Nadmeće se žena sa čovikom (praizvedba)

Autor/ica koreografije: Anamarija Bogdanić Vlašić Voditelj/ica skupine: Anamarija Bogdanić Vlašić Voditelj/ica glazbenog sastava: Roman Gross Voditelj/ica pjevanja: Anamarija Bogdanić Vlašić Garderobijeri: Mirjana Jambrović

 

Ulaznice su u prodaji na blagajni Lisinskog do 9. 6. 2023., a 10. 6. mogu se kupiti kod predstavnika organizatora jer blagajna neće raditi.