Događanja

13.
lipnja 2023.
Utorak u 20:00 sati
Mala dvorana

AUTORSKI KONCERT VJEKOSLAVA NJEŽIĆA U POVODU 50. ROĐENDANA

Utorak U 20:00
Mala dvorana
Organizator: Hrvatsko društvo skladatelja i Cantus d.o.o
Slobodan ulazak uz prethodnu najavu na komunikacije@hds.hr
Slobodan ulazak uz prethodnu najavu na komunikacije@hds.hr
CANTUS ANSAMBL
BERISLAV ŠIPUŠ, dirigent
KATARINA KRPAN, klavir
ZAGREBAČKI KVARTET SAKSOFONA

Program:
Springtimeza violinu i violončelo
Ivan Novinc, violina
Adam Chelfi, violončelo

Jakovljev sanza kvartet saksofona i elektroniku
Zagrebački kvartet saksofona

Septetza sedam glazbenika
Cantus Ansambl
Berislav Šipuš, dirigent

Edo 2006 – Triangulumza ansambl i elektroniku
Cantus Ansambl
Berislav Šipuš, dirigent

Diptih za klavir, elektroniku i komorni ansambl  praizvedba
Cantus Ansambl
Katarina Krpan, klavir
Berislav Šipuš, dirigent
Ulazak na koncert je slobodan uz obvezatnu prethodnu najavu dolaska na e-mail adresu: komunikacije@hds.hr