Događanja

26.
veljače 2021.
Petak u 20:00 sati
Mala dvorana

MLADI ZA MLADE
LAUREATI NATJECANJA LIONS GRAND PRIX

Petak U 20:00
Mala dvorana
Organizator: Hrvatska glazbena mladež
Ulazak uz pozivnice
Ulazak uz pozivnice
MATEJ MIJALIĆ - violina
GABRIELA HRŽENJAK - sopran
EMANUEL IVAN PUČEK - glasovir
JANA PELIKAN - violina