Događanja

13.
veljače 2023.
Ponedjeljak u 20:00 sati
Mala dvorana

SUDARI
3. KONCERT / KONCERTNI CIKLUS CANTUS ANSAMBLA

Ponedjeljak U 20:00
Mala dvorana
Organizator: Hrvatsko društvo skladatelja
5,00 € 37,67 kn
Ulaznice
5,00 € 37,67 kn
CANTUS ANSAMBL
IVAN JOSIP SKENDER, dirigent
DALIBOR BUKVIĆ, klavir
 
Program: 
György Ligeti: Komorni koncert, za 13 instrumentalista
Luigi Nono: Incontri, za 24 instrumenta
Gérard Grisey: Partiels, za 18 glazbenika
Sanja Drakulić, novo djelo, za komorni ansambl, praizvedba
 
Cantus Ansambl donosi četiri skladbe na svom trećem koncertu. Tri su autora suvremene glazbe već ušla u kanon dvadesetog stoljeća sa svojim opusom, a njihova djela pokazuju tri različita i kompleksna pristupa zvuku. Skladba Györgyja Ligetija nastala je 1969./1970. za ansambl Die Reihe, a sam autor je za svoj Komorni koncert rekao da je to „koncert utoliko što su svih trinaestero izvođača ujedno jednaki virtuozni solisti, a njihove se dionice razvijaju simultano, ali u raznolikim ritamskim konfiguracijama i tempu“.
 
Djelo Incontri Luigi Nona nastalo je 1955. u Veneciji, a praizvedeno je na glasovitim Međunarodnim ljetnim tečajevima u Darmstadtu. Skladba je primjer serijalne glazbe, a naslov se odnosi na Susrete različitih, ali komplementarnih struktura te superponiranje zvukovnih slojeva koji su u konfliktnom odnosu. Partiels je skladba za 18 instrumenata i treće djelo u ciklusu Akustični prostori.
 
Messiaenov student, Gérard Grisey bio je začetnik spektralizma koji se zasniva na analizi zvuka i na uzimanju harmonijskog spektra – unutrašnje, detaljne strukture zvuka – kao temelja za harmonije. To se posebno ističe na početku Partiels kada svaki od instrumenata u ansamblu svira jedan od parcijalnih tonova koji je otkriven u analizi jednog jedinoga dubokog tona na trombonu, stvarajući novu blistavu zvukovnost.
 
Hrvatska pijanistica i skladateljica Sanja Drakulić obrazovala se u Zagrebu i Moskvi, predaje u Osijeku, a novu skladbu za Cantus Ansambl kao da piše i sebi za ovogodišnji okrugli rođendan. Pišući o Sanji Drakulić prije deset godina, u povodu njezina 50. rođendana, muzikologinja Đurđa Otržan nazvala ju je, stilski „potpunom ekspresionistkinjom“ te „kapetanicom broda koji neprestano plovi i vidi, bira i budi nove krajolike“.
Osobe u invalidskim kolicima imaju besplatan ulazak, dok osoba u njihovoj pratnji plaća 50 % cijene ulaznice. Popusti na cijene ulaznica ostvaruju se na blagajni dvorane Lisinski. Fiksni tečaj konverzije iznosi 1 € = 7.53450 kn