Događanja

04.
ožujka 2022.
Petak u 19:30 sati
Velika dvorana

ZAGREBAČKA FILHARMONIJA:
CRVENI CIKLUS
ALEXANDER RAHBARI, dirigent

Petak U 19:30
Velika dvorana
Organizator: Zagrebačka filharmonija
Pretplata
Pretplata
ZAGREBAČKA FILHARMONIJA
ALEXANDER RAHBARI, dirigent
Tenor naknadno
Komorni zbor IVAN FILIPOVIĆ
Program:
Alexander Rahbari: Zarathustra Spitama, simfonijska poema za tenor, zbor i orkestar