Događanja

25.
veljače 2022.
Petak u 19:30 sati
Velika dvorana

ZAGREBAČKA FILHARMONIJA:
PLAVI CIKLUS
DAWID RUNTZ, dirigent
ROMAN SIMOVIĆ, violina

Petak U 19:30
Velika dvorana
Organizator: Zagrebačka filharmonija
Pretplata
Pretplata
ZAGREBAČKA FILHARMONIJA
DAWID RUNTZ, dirigent
ROMAN SIMOVIĆ, violina
 
Program:
Petar Iljič Čajkovski: Talijanski capriccio, op. 45
Petar Iljič Čajkovski: Koncert za violinu i orkestar u D-duru, op. 35
Petar Iljič Čajkovski: 4. simfonija u f-molu, op. 36