Novosti

23. siječnja 2023.

Natječaj za radno mjesto vatrogasac - opis poslova i podaci o plaći

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog 27. prosinca objavila je natječaj za radno mjesto Vatrogasac.
 
OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI ZA RADNO MJESTO VATROGASAC
 
Naziv radnog mjesta: VATROGASAC
 
Redovni radni zadatci:
 • svakodnevni obilazak i pregled cijelog objekta Ustanove, trafostanice i agregata
 • kontroliranje ispravnosti vatrodojavnog sustava, aparata za gašenje požara i pumpi za otpadne vode
 • neposredan nadzor na pozornici i ostalim prostorima Ustanove tijekom programa s pirotehničkim i lakozapaljivim scenskim rekvizitima
 • kontroliranje ulaska i izlaska osoba iz zgrade na službenoj porti, aneksu zgrade i na blagajni prodaje ulaznica i vođenje evidencije istih
 • kontroliranje iznošenja i unošenja instrumenata i opreme na tehničkim ulazima Ustanove
 • osiguravanje, kontrola i organizacija prilaza i smještaja osobnih i dostavnih vozila, kamionima s instrumentima, scenografijom i sl. koji se koriste parkiralištem za potrebe programa na za to predviđenim parkirnim mjestima, prema popisima koje dostavlja Programsko-tehnička služba
 • čuvanje, izdavanje i primanje ključeva svih prostorija Ustanove te vođenje evidencije ključeva
 • preuzimanje telefonskih poruka za sve radnike Ustanove i prosljeđivanje poziva
 • davanje svih obavijesti u vezi s programom (usmeno i telefonski)
 • provođenje preventivnih mjera zaštite od požara i evakuacije
 • dizanje rampe na ulazu službenog parkirališta
 • izvršavanje aktivnosti i radnji potrebnih za obavljanje prethodno opisanih poslova radnog mjesta.
 
Odgovornost i izvanredni zadatci:
 • odgovara za povjerena sredstva i predmete rada te za uredno, pravodobno i točno izvršavanje radnih zadataka prema pravilima struke
 • informacije koje sazna u svojem radu čuva kao poslovnu tajnu
 • obavlja druge poslove i izvanredne radne zadatke po nalogu ravnatelja u okviru svoje stručne spreme i stečenog znanja
 • odgovara voditelju Odjela zaštite i sigurnosti.
 
PODACI O PLAĆI:
Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i  osnovice  za izračun plaće u visini od 608,15 €, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 
Koeficijent: 1,80
 
Razgovori s kandidatima održat će se u prostorijama Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, a o točnom datumu i vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem maila.