Novosti

6. prosinca 2021.

Natječaj za zapošljavanje: opis poslova i podaci o plaći

Nazivi radnih mjesta: TEHNIČKI RADNIK – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, INSPICIJENT – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, GLAVNI RUKOVATELJ KLIMATIZACIJSKIM POSTROJENJEM – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 
Naziv radnog mjesta: TEHNIČKI RADNIK – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 
Redovni radni zadatci:
 • obavljanje svih potrebnih pomoćnih poslova pri ostvarivanju programa, a prema naputcima voditelja Odjela, koordinatora, producenata, glavnog inspicijenta i inspicijenata
 • unošenje, iznošenje, montaža i demontaža tehničke opreme, namještaja i scenografije za potrebe programa u organizaciji Ustanove i za vanjske korisnike
 • montaža i demontaža stolaca u gledalištu
 • po potrebi rad sa svim strojevima, aparatima i alatima Ustanove
 • pomoć vanjskim korisnicima pri unošenju i iznošenju scenografije vanjskih korisnika
 • postavljanje izložbi umjetničkih slika i ostalih eksponata po prostorima Ustanove
 • postavljanje i skidanje vanjskih transparenata i plakata
 • obavljanje pomoćnih poslova i pripomoć ostalim odjelima Službe programske tehnike i održavanja kod postave i pripreme za realizaciju programa Dvorane i vanjskih korisnika
 • po potrebi izlazak na pozornicu za vrijeme programa ili u tehničkoj pauzi i obavljanje potrebnih pomoćnih poslova (promjena scenografije, orkestra i sl.) u propisanoj odjeći
 • obavljanje svih pomoćnih poslova pri održavanju i čišćenju unutar i izvan objekta
 • izrada i postava raznih pomagala i jednostavnih konstrukcija za potrebe ostvarivanja programa
 • odčepljivanje i čišćenje odljevnih kanala slivnih voda, šahtova i „vodolovaca“
 • košnja zelenih površina oko objekta
 • čišćenje snijega s terasa, glavnog i sporednih ulaza, protupožarnih stepenica i parkirališta
 • obavljanje pomoćnih poslova za potrebe Ustanove, a prema naputku voditelja Odjela realizacije programa
 • montaža i demontaža pokretne skele za građevinske radove iznad šest metara te rad na njoj
 • razvrstavanje i prenošenje otpada (glomazni, papir i karton, komunalni) do vanjskih kontejnera i podruma Ustanove
 • obavljanje poslova dostave i prijevoza
 • obavljanje poslova dopreme i otpreme pošte
 • izvršavanje aktivnosti i radnji potrebnih za obavljanje prethodno opisanih poslova radnog mjesta.
Odgovornost i izvanredni zadatci:
 • odgovara za povjerena sredstva i predmete rada te za uredno, pravodobno i točno izvršavanje radnih zadataka 
 • informacije koje sazna u svojem radu čuva kao poslovnu tajnu
 • obavlja druge poslove i izvanredne radne zadatke po nalogu ravnatelja u okviru svoje stručne spreme i stečenog znanja
 • odgovara voditelju Odjela realizacije programa.
Koeficijent: SSS 1,80
 
 
Naziv radnog mjesta: INSPICIJENT – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Redovni radni zadatci:
 • operativno rukovođenje postavom i programsko-tehničkim ostvarivanjem termina prema terminskom listu ili usmenom dogovoru; usklađivanje rada režije, tona, rasvjete, studentske službe i ostalog tehničkog osoblja za vrijeme odvijanja svih pokusa i priredaba u Ustanovi
 • organiziranje rada i vođenje evidencije zaposlenih na privremenim poslovima (biljeteri, hostese, pomoćni radnici i pomoćni inspicijenti) na terminima prema rasporedu
 • preuzimanje pologa gotovog novca u Odjelu financija i računovodstva, te preuzimanje programskih knjižica za potrebe organizatora i predaja obračuna o prodaji i novca Odjelu financija i računovodstva
 • organiziranje zaprimanja pronađenih predmeta, pohrana i vođenje evidencije o tome
 • u suradnji i prema uputama Voditelja odjela zaštite i sigurnosti, organiziranje provođenja javnog reda i mira odnosno osiguranje u dijelu Ustanove predviđenom za publiku
 • nadzor i osiguravanje uvjeta za pravodobnu pripremu i raspremanje svih prostora Dvorane
 • sudjelovanje u dogovorima za pripremu i ostvarivanje programa s koordinatorom produkcije programa, producentima, redateljima i ostalima
 • vođenje i nadzor nad svim pokusima za priredbe koje vodi, upućivanje poziva razglasom i obavještavanje izvođača o pravodobnom izlasku na scenu
 • planiranje korištenja garderobama za izvođače
 • otvaranje i zatvaranje vrata orgulja, dizanje i spuštanje filmskih platna i hidrauličnih praktikabala na pozornici velike dvorane
 • u koordinaciji s voditeljem zaštite i sigurnosti, osiguravanje prisutnosti dežurnog vatrogasca u blizini pozornice u slučaju potrebe programa (primjena eksplozivnih sredstava, vatre i sličnih efekata na sceni prilikom programa)
 • izvršavanje aktivnosti i radnji potrebnih za obavljanje prethodno opisanih poslova radnog mjesta.
Odgovornost i izvanredni zadatci:
 • odgovara za povjerena sredstva i predmete rada te za uredno, pravodobno i točno izvršavanje radnih zadataka 
 • informacije koje sazna u svojem radu čuva kao poslovnu tajnu
 • obavlja druge poslove i izvanredne radne zadatke po nalogu ravnatelja u okviru svoje stručne spreme i stečenog znanja
 • odgovara voditelju Odjela realizacije programa.
Koeficijent: VSS 2,52 / VŠS 2,42 / SSS 2,05
 
 
Naziv radnog mjesta: GLAVNI RUKOVATELJ KLIMATIZACIJSKIM POSTROJENJEM – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Redovni radni zadatci:
 • organiziranje poslova rukovatelja klimatizacijskim postrojenjem 
 • vođenje i izvođenje svih potrebnih poslova povezanih s radom klimatizacijskog postrojenja
 • dnevno i mjesečno izvještavanje neposrednog rukovoditelja
 • suradnja sa serviserima i proizvođačima opreme potrebne za rad klimatizacijskog postrojenja Ustanove
 • rukovanje klimatizacijskim postrojenjem i vođenje tehnološkog procesa klimatizacije
 • rad na tekućem održavanju i generalnom remontu postrojenja; vođenje dnevnika rada, vođenje evidencije o rezervnim dijelovima, opremi, tehničkim pomagalima i potrošnom materijalu
 • sudjelovanje u pripremi i organizaciji rada na rekonstrukcijama ili na manjim investicijskim zahvatima
 • izvođenje radova na rekonstrukcijama i manjim investicijskim zahvatima
 • briga o nabavci materijala i alata za potrebe sigurnog rada klimatizacijskog postrojenja
 • provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara
 • izvršavanje aktivnosti i radnji potrebnih za obavljanje prethodno opisanih poslova radnog mjesta.
Odgovornost i izvanredni zadatci:
 • odgovara za povjerena sredstva i predmete rada te za uredno, pravodobno i točno izvršavanje radnih zadataka prema pravilima struke 
 • informacije koje sazna u svojem radu čuva kao poslovnu tajnu
 • obavlja druge poslove i izvanredne radne zadatke po nalogu ravnatelja u okviru svoje stručne spreme i stečenog znanja
 • odgovara voditelju Odjela tekućeg i investicijskog održavanja.
 
Koeficijent: VSS 2,52 / VŠS 2,42 / SSS 2,05
 
 
OSNOVNA PLAĆA
 
Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće u visini od 4240, 64 kn bruto, uvećan 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 
Razgovori s kandidatima održat će se u prostorijama Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, a o točnom datumu i vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem e-maila.