Novosti

30. rujna 2021.

Natječaj za zapošljavanje: opis poslova i podaci o plaći

Naziv radnog mjesta: MAJSTOR SVJETLA – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 
OPIS POSLOVA
Redovni radni zadaci:
 • osmišljavanje i kreiranje rasvjete za programe
 • fokusiranje reflektora za svaki koncert i upravljanje svjetlosnim rampama (cugovima)
 • programiranje rasvjetnih pultova za klasičnu i inteligentnu rasvjetu
 • rad na rasvjetnom pultu i realizacija svjetla na programima
 • postavljanje scenske rasvjete (lampice, dodatna rasvjeta i kabliranje...)
 • koordinacija i komunikacija s osobama koje upravljaju pratećim reflektorima, ako su u upotrebi
 • u slučaju iznajmljivanja dodatne rasvjete za potrebe programa Ustanove, upravljanje svom dodatnom opremom (mašine za izmaglicu, maglu i dim, LED rasvjeta, moving heads)
 • redovit pregled svih reflektora i zamjena pregorjelih žarulja na reflektorima
 • otkrivanje kvarova i popravak manjih kvarova
 • izvještavanje nadležnih o većim kvarovima
 • u slučaju vanjskih produkcija, pružanje tehničke pomoći kod spajanja rasvjete Ustanove na druge svjetlosne pultove i obrnuto
 • adresiranje i spajanje inteligentne rasvjete Ustanove putem bežične mreže ili kabelima
 • za vrijeme održavanja programa, rad u propisanoj odjeći
 • izvršavanje aktivnosti i radnji potrebnih za obavljanje prethodno opisanih poslova radnog mjesta.
Odgovornost i izvanredni zadaci:
 • odgovara za povjerena sredstva i predmete rada te za uredno, pravodobno i točno izvršavanje radnih zadataka prema pravilima struke
 • informacije koje sazna u svojem radu čuva kao poslovnu tajnu
 • obavlja druge poslove i izvanredne radne zadatke po nalogu ravnatelja u okviru svoje stručne spreme i stečenog znanja
 • odgovara voditelju Odjela programske tehnike
OSNOVNA PLAĆA
 
Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće u visini od 4240.64 kn bruto, uvećan 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 
Koeficijent: SSS 2,05 / VŠS 2,42 / VSS 2,52 
 
Razgovori s kandidatima održat će se u prostorijama Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, a o točnom datumu i vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem e-maila.