Novosti

11. kolovoza 2021.

Počele pripreme za STVARANJE SVIJETA !

Nema odmora dok traje obnova!
 
U nepunih godinu dana Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog je dva puta stradala od potresa, u ožujku i prosincu 2020. Druga obnova oštećenoga nadstroplja Velike dvorane započela je  sedam mjeseci poslije prosinačkoga potresa koji se dogodio točno na dan svečanoga obilježavanja 47. obljetnice otvorenja Lisinskog.
 
Radovi su napokon u punome zamahu , osvjedočite se !!!
 
S nestrpljenjem okrećemo stranice kalendara očekujući trenutak kada ćemo moći otvoriti obnovljenu Dvoranu za umjetnike i publiku. Veličanstveni Haydnov oratorij „ Stvaranje svijeta“ na programu je 25. rujna 2021. godine.
 
Vidimo se,
 
Vaš Lisinski!