Novosti

21. studenoga 2022.

Koncertom protiv diskriminacije u glazbi

Problem diskriminacije u glazbi tematizirao je koncert 19. studenoga održan u sklopu ekskluzivnog ciklusa "Lisinski subotom" - "Glazba potlačenih". Studenti Muzičke akademije u Zagrebu promišljali su o toj temi i izveli djela skladatelja mahom iz 20. stoljeća.