LISINSKI DA CAMERA 2024./2025.

LISINSKI DA CAMERA 
 
Novi ciklus koncerata izvanrednih komornih glazbenika u Maloj dvorani Lisinski. 
 
CIJENE PRETPLATE 
90,00 € (9 koncerata)
50,00 € (5 koncerata po izboru)
35,00 € (izbor 3 koncerta Papandopulo kvarteta ili 3 koncerta Tria Elogio ili 3 koncerta Glasovirskog kvarteta)
 
POPUSTI
Popusti vrijede isključivo za redovne cijene pretplate Lisinski da camera za svih 9 koncerata
• 10 % popusta za studente, učenike i umirovljenike (uz predočenje odgovarajućeg dokumenta)
• 30 % popusta za osobe s invaliditetom uključujući osobu u pratnji (uz predočenje preslike rješenja o invaliditetu).
 
Prodaja pretplate počinje u ponedjeljak, 20. svibnja 2024. na blagajnama Lisinskog te online OVDJE. Pretplatu za 5 koncerata po izboru moguće je kupiti samo na blagajnama Lisinskog. 
Prodaja pretplate prije ljetne stanke završava u petak, 12. srpnja, a nakon ljetne stanke nastavlja se u ponedjeljak, 2. rujna i traje do subote, 5. listopada 2024. na blagajnama Lisinskog te online na www.lisinski.hr.
 
LISINSKI +
Uživajte u vrhunskim koncertima uz pretplatu na ciklus Lisinski+ koji vam nudi jedinstvenu priliku da doživite glazbenu čaroliju kroz dva izuzetna ciklusa: Lisinski subotom i Lisinski da camera
 
CIJENA PAKETA (Lisinski subotom i Lisinski da camera )
350,00 € / 320,00 € / 290,00 €
 
Pretplata Lisinski + dostupna je na blagajnama Dvorane Lisinski. Popust vrijedi za kupnju jedne pretplatničke ulaznice, osim za osobe s invaliditetom, gdje popust vrijedi i za njihovu pratnju. Navedeni popusti se ne zbrajaju.
 
 
LISINSKI DA CAMERA 2024./2025. 
 
 
GLASOVIRSKI KVARTET
DUNJA BONTEK, violina
MARIJA ANDREJAŠ, viola
MONIKA LESKOVAR, violončelo
MARTINA FILJAK, glasovir
 
7. prosinca 2024.
Wolfgang Amadeus Mozart: Glasovirski kvartet u g-molu, br. 1, K. 478
Johannes Brahms: Glasovirski kvartet u g-molu, br. 1, op. 25
 
1. veljače 2025.
Robert Schumann: Glasovirski kvintet u Es-duru, op. 44
Johannes Brahms: Gudački sekstet u B-duru, br. 1, op. 18
 
Gosti: Katarina Kutnar, violina; Aleksandar Milošev, viola; Branimir Pustički, violončelo
 
5. travnja 2025.
Dora Pejačević: Kvartet u d-molu za glasovir, violinu, violu i violončelo, op. 25
Antonín Dvořák: Glasovirski kvartet u Es-duru, br. 2, op. 87
 
 
 
TRIO ELOGIO
PETRIT ÇEKU, gitara
PEDRO RIBEIRO RODRIGUES
, gitara
TOMISLAV VUKŠIĆ, gitara 
 
16. studenoga 2024.
promocija albuma ‘Quasi Ritorno’ i svečana proslava 15. obljetnice ansambla Trio Elogio
Antonio Vivaldi: Trio sonata u d-molu, op. 1, br. 12, RV 63, La Follia (obrada: Darko Petrinjak)    
Hugo Vasco Reis: Quasi Ritorno
Enrique Granados: Četiri pjesme (obrada: Darko Petrinjak)                                                                     
Bruno Vlahek: Acumal, op. 60
Stephen Dodgson: Follow the Star
Joaquín Turina: Poema en forma de canciones (obrada: Darko Petrinjak)       
 
Gošća: Ivana Srbljan, mezzosopran
 
U suradnji s Veleposlanstvom Portugala.
 
15. ožujka 2025.
Robert Schumann: Dječji prizori, op. 15  (obrada: Petrit Çeku)
Dubravko Detoni: Devet prizora iz Danijelova sna                                       
Petar Iljič Čajkovski: Album za mladež, op. 39 (obrada: Petrit Çeku)
 
24. svibnja 2025.
Frano Matušić: Tri hrvatske narodne pjesme                                                             
Rafet Rudi: Tri albanske narodne pjesme    
John William Duarte: Varijacije na švedsku narodnu pjesmu, op. 84                                                                                             
Béla Bartók: Tri mađarske pjesme iz Csíka, Sz. 35 (obrada: Petrit Çeku)
Manuel de Falla: Sedam španjolskih narodnih pjesama (obrada: Darko Petrinjak)                                   
Robert Schumann: Pet pjesama u narodnom stilu, op. 102 (obrada: Petrit Çeku)                                                                                       
Gošća: Monika Leskovar, violončelo
                              
 
 
PAPANDOPULO KVARTET
NIKOLA FABIJANIĆ, sopran-saksofon
GORDAN TUDOR, alt-saksofon 
GORAN JURKOVIĆ, tenor-saksofon
TOMISLAV ŽUŽAK, bariton-saksofon
 
5. listopada 2024.
Edvard Grieg: Suita Holberg, op. 40 (obrada: Maarten Jense)
Dubravko Detoni: Zaboravljene muzike (obrada: Deni Pjanić)
Giacomo Puccini: Crisantemi (obrada: Gordan Tudor)
Theodor Burkali: Ensemobile II
György Ligeti: Šest bagatela iz zbirke Musica ricercata (obrada: Fabio Oehrli, Gordan Tudor)
 
 
8. veljače 2025.
Marko Ruždjak: Arioso
Bruno Bjelinski: Memories za sopran i kvartet saksofona
Claude Debussy: Gudački kvartet u g-molu, op. 10 (obrada: Ivan Kovačić)
 
Gošća: Monika Cerovčec, sopran
 
 
3. svibnja 2025.
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento u F-duru, K. 138 (obrada: Gordan Tudor)
Gordan Tudor: Three Sketches
Thierry Escaich: Le bal
Dubravko Detoni: Quartettino